Portefeuilles

• Openbare Ruimte
Openbare Werken
Infra en Riool
Waterbeheer
Grondzaken

• Vastgoed en Grondzaken

• Verkeer & Vervoer

• Financiën
Inkoop en aanbestedingsbeleid.

• Bedrijfsvoering
Facilitaire zaken

• Personeelszaken

• Dienstverlening
KCC

Deel!