Portefeuilles

• Recreatie en Toerisme
Evenementen

• Economische Zaken
Handel
Bedrijventerreinen
Markten

• Immaterieel Erfgoed

 Natuur, Landschap en Water (laatste vanuit Meer met de Maas en Landschapsinrichting)
LOP-projecten
Natuur en Landschapsontwikkeling

Deel!