Gezinnen zijn niet alleen de hoeksteen van de samenleving maar ook de ruggengraat van onze economie. Wij, het CDA, vindt het dan ook van groot belang dat gezinnen ondersteund worden. Via onze provinciale en nationale kaders laten wij vanuit Eijsden-Margraten doorklinken dat de bezuinigingen op de kindregelingen van een half miljard niet moeten worden gesteund door de CDA-fractie in Den Haag. Gezinnen zijn van grote betekenis voor de samenleving en de economie. Gezinnen dragen niet alleen zorg voor nieuwe generaties, ook de zorg voor oude generaties gebeurt veel vanuit familie en gezin. 

CDA-lijsttrekker Jos Custers: “De bezuinigingen zijn te fors en niet evenredig. Wij lopen in vergelijking met andere landen al ver achter wat betreft ondersteuning van gezinnen. In andere landen zijn als gevolg van dalende geboortecijfers juist maatregelen getroffen om het gezinnen wat makkelijker te maken, maar Nederland bezuinigt nog eens extra. Ik zou het verstandig vinden als wordt gekeken naar de toekomst van Nederland. In Eijsden-Margraten geven wij nu al meer dan € 2,5 miljoen uit aan het in stand houden van voorzieningen zoals peuterspeelzalen, sportaccommodaties, bibliotheken, het onderhoud van scholen en jeugdhonken, subsidies voor verenigingen en speciale regelingen voor gezinnen met kinderen die het niet zo breed hebben. Het is bijzonder jammer dat al onze inspanningen op lokaal niveau, zo worden doorkruist door nationaal beleid.”

Deel!